ZWANGERSCHAPS MASSAGE

ontspannings massage bij Losjes massage Utrecht

Zwangerschaps massage

Vreeling Zwangerschapsmassage is een zeer ontspannende en ondersteunende massage voor zwangere vrouwen. Gedurende de zwangerschap neemt de druk op de bekkenbodem en het gehele bekken fors toe als gevolg van het groeiende kindje in zowel gewicht als omvang en de placenta. Opvallend veel vrouwen ervaren pijnklachten rond het bekkengebied, het lage buikgebied en de lage onderrug. Na de bevalling zien we bekkeninstabiliteit relatief veel voorkomen in vergelijking met andere zoogdieren. Zonder hier op de oorzaken daarvan in te gaan kunnen we gerust stellen dat dit een zeer pijnlijke aangelegenheid is die nog jarenlang kan voortduren.
Wat Vreeling Zwangerschapsmassage bijzonder maakt is de afwisselende druk van de massagegrepen waardoor een zeer diepe mate van ontspanning bereikt kan worden. De stevigere en diepe strokes met name rond het bekken en onderrug kunnen veel verlichting geven. De diepte wordt aangepast aan de persoon. De zachtere technieken geven vervolgens het lichaam en geest de tijd om de diepe indrukken in zich op te nemen.
Uiteraard houden we ons bij Vreeling Zwangerschapsmassage aan de contra-indicatiegrens van 14 weken. In sommige gevallen is buikligging dan nog mogelijk maar we nemen daar geen enkel risico mee. Het komt voor dat de vrouw, meestal op een later tijdstip, ook op haar rug niet meer comfortabel meer ligt. Natuurlijk gaan we hier respectvol mee om en vindt de gehele massage in zijligging plaats. Tot slot komt het soms voor dat de zwangere vrouw al wel eerder baat heeft bij Vreeling Zwangerschapsmassage, in dat geval kunnen we daar gehoor aan geven maar uitsluitend na toestemming van haar huisarts of verloskundige en na een zorgvuldige anamnese door onszelf. Op grond van onze jarenlange ervaring kunnen we gerust stellen dat Vreeling Zwangerschapsmassage veel vrouwen steun heeft gegeven, soms tot en met een week voor de bevalling toe! Daarnaast is het niet ondenkbaar dat Vreeling Zwangerschapsmassage juist door haar diepere technieken al vele gevallen van bekkeninstabiliteit heeft voorkomen.

Zwangerschapsmassage – de technieken
Zwangerschapsmassage – voor wie?
Zwangerschapsmassage – de verdieping

Boek nu